Regulamin Biblioteki Głównej

otwórz plik pdf

 

 

 

Regulamin Biblioteki Głównej przyjęty uchwałą Senatu UP w dn. 26 września 2016 r. i wprowadzony w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dn. 27 września 2016 r. 

 

 

 

 

Wykaz opłat obowiązujących w Bibliotece Głównej UP od roku akademickiego 2016/2017.