Pracownicy

jednostka imię i nazwisko funkcja pokój telefon mail
Dyrekcja i sekretariat        
  dr Stanisław Skórka Dyrektor p. 61 (12) 662 63 61 stanislaw.skorka@libpost.up.krakow.pl
sekretariat@libpost.up.krakow.pl
  dr Renata Zając Zastępca dyrektora p. 77 (12) 662 63 62 renia@up.krakow.pl
  mgr Marta Boguś Sekretariat p. 61 (12) 662 63 61 marta.bogus@libpost.up.krakow.pl
sekretariat@libpost.up.krakow.pl
Sekretarz Naukowy        
  mgr Ewa Piotrowska Sekretarz naukowy p. 80 (12) 662 63 64 ewa.piotrowska@libpost.up.krakow.pl
Oddział Informacji Naukowej        
  mgr inż. Anna Sobol Kierownik p. 72 (12) 662 63 72 anna.sobol@libpost.up.krakow.pl
  mgr Bartłomiej Duda   p. 72 (12) 662 63 72 bartlomiej.duda@libpost.up.krakow.pl
  mgr Agnieszka Folga   p. 72 (12) 662 63 72 agnieszka.folga@libpost.up.krakow.pl
  mgr Joanna Kołakowska   p. 72 (12) 662 63 72 joanna.kolakowska@libpost.up.krakow.pl
  mgr Piotr Milc   p. 72 (12) 662 63 72 piotr.milc@libpost.up.krakow.pl
Oddział Udostępniania Zbiorów        
  mgr Agata Rubiś Kierownik p. 69 (12) 662 63 73 agata.rubis@libpost.up.krakow.pl
  mgr Jan Bator   p. 69 (12) 662 63 73 jan.bator@libpost.up.krakow.pl
  mgr Marzena Błach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna p. 69 (12) 662 63 73 marzena.blach@libpost.up.krakow.pl
miedzybiblioteczna@libpost.up.krakow.pl
  Zofia Cerefin   p. 69 (12) 662 63 73 zofia.cerefin@libpost.up.krakow.pl
  mgr Teresa Ciężarek   p. 69 (12) 662 63 73 teresa.ciezarek@libpost.up.krakow.pl
  mgr Hanna Kościńska-Jawień   p. 69 (12) 662 63 73 hanna.koscinska-jawien@libpost.up.krakow.pl
  mgr Barbara Mleko   p. 69 (12) 662 63 73 barbara.mleko@libpost.up.krakow.pl
  mgr Jadwiga Tlałka   p. 69 (12) 662 63 73 jadwiga.tlalka@libpost.up.krakow.pl
  dr Elżbieta Twardy   p. 69 (12) 662 63 73 elzbieta.twardy@libpost.up.krakow.pl
Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów      
  mgr Aleksandra Jurasz Kierownik p. 79 (12) 662 63 65 aleksandra.jurasz@libpost.up.krakow.pl
  mgr Małgorzata Dziechciowska   p. 80a (12) 662 63 67 malgorzata.dziechciowska@libpost.up.krakow.pl
  mgr Józefa Koziara Sekcja wymiany p. 78 (12) 662 64 12 jozefa.koziara@libpost.up.krakow.pl
  mgr Jolanta Piasecka   p. 80a (12) 662 63 67 jolanta.piasecka@libpost.up.krakow.pl
  mgr Anna Ratusińska   p. 80a (12) 662 63 68 anna.ratusinska@libpost.up.krakow.pl
  mgr Danuta Stanisławska   p. 78 (12) 662 64 12 danuta.stanislawska@libpost.up.krakow.pl
  mgr Joanna Zięba   p. 80a (12) 662 63 68 joanna.zieba@libpost.up.krakow.pl
Oddział Digitalizacji i Reprografii      
  mgr Michał Górski Kierownik p. 65 (12) 662 63 71 michal.gorski@libpost.up.krakow.pl
  mgr Barbara Krasińska   p. 65 (12) 662 63 71 barbara.krasinska@libpost.up.krakow.pl
  mgr Łukasz Tomkiewicz   p. 65 (12) 662 63 71 lukasz.tomkiewicz@libpost.up.krakow.pl
  mgr Grzegorz Wajda   p. 65 (12) 662 63 71 grzegorz.wajda@libpost.up.krakow.pl
Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów      
  mgr Katarzyna Kałamaga Kierownik p. 91 (12) 662 63 70 katarzyna.kalamaga@libpost.up.krakow.pl
  mgr Magdalena Kępińska-Samul   p. 91 (12) 662 63 70 magdalena.kepinska-samul@libpost.up.krakow.pl
  mgr Grzegorz Koźma   p. 91 (12) 662 63 70 grzegorz.kozma@libpost.up.krakow.pl
  mgr Małgorzata Skulska   p. 91 (12) 662 63 70 malgorzata.skulska@libpost.up.krakow.pl
  Joanna Wierciak   p. 91 (12) 662 63 70 joanna.wierciak@libpost.up.krakow.pl
  mgr Aleksandra Więk   p. 91 (12) 662 63 70 aleksandra.wiek@libpost.up.krakow.pl
Oddział Czasopism i Wydawnictw Ciągłych      
  mgr Bożena Szymanik Kierownik p. 2P (12) 662 63 69 bozena.szymanik@libpost.up.krakow.pl
  mgr Katarzyna Mól   p. 2P (12) 662 63 69 katarzyna.mol@libpost.up.krakow.pl
  mgr Piotr Trojanowski   p. 2P (12) 662 63 69 piotr.trojanowski@libpost.up.krakow.pl
  mgr Bogusław Sorbjan   p. 2P (12) 662 63 69 boguslaw.sorbjan@libpost.up.krakow.pl
Oddział Obsługi Informatycznej      
  mgr inż. Miroslav Uram Kierownik p. 59 (12) 662 63 74 miroslav.uram@libpost.up.krakow.pl
  mgr Kamil Panaś   p. 59 (12) 662 63 74 kamil@libpost.up.krakow.pl
  mgr Bartłomiej Siedlarz   p. 59 (12) 662 63 74 bartlomiej.siedlarz@libpost.up.krakow.pl
  Krzysztof Sobkowiak   p. 59 (12) 662 63 74 krzysztof@libpost.up.krakow.pl
Stanowisko d.s. kontroli i selekcji księgozbioru      
  mgr inż. Lucyna Wąs Stanowisko ds. kontroli p. 80 (12) 662 63 64 lucyna.was@libpost.up.krakow.pl
Stanowisko ds. projektów kulturalno-edukacyjnych i współpracy      
  mgr Karina Olesiak   p. 76 (12) 662 63 63 karina.olesiak@libpost.up.krakow.pl