Lista czasopism punktowanych

Lista czasopism punktowanych publikowana jest każdego roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.