Elektroniczne źródła informacji

Dostęp do elektronicznych źródeł informacji można podzielić według dwóch kryteriów: ogólnodostępne w sieci oraz z ograniczonym dostępem. Do wszystkich prezentowanych przez nas e-źródeł możliwy jest dostęp na terenie Biblioteki Głównej UP jak i z komputerów sieci uczelnianej (terminale na terenie budynków UP, w pracowniach i domach studenckich). Pracowników, doktorantów i studentów UP, którzy byliby zainteresowani dostępem do e-źródeł na domowych komputerach, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i dostarczenie go do Oddziału Informacji Naukowej (p. 72).

Bazy danych i e-czasopsima prezentowane w zakładce Źródła dostępne w sieci UP przy dostępie z innych komputerów niż uczelniane, wymagają logowania. Pozostałe źródła są ogólnodostępne w sieci.