Zgłoszenie publikacji do PBN i Bibliografii Publikacji - ważne

Szanowni Państwo, przypominamy, że aby publikacja była uwzględniona przy ocenie parametrycznej jednostki za lata 2013-2016 musi być zgłoszona do OIN BG UP najpóźniej do dnia 23 lutego 2017 r. (czwartek).

Termin ten jest nieprzekraczalny, ze względu na konieczność przekazania danych do importerów PBN i pełnomocników Dziekanów ds. nauki.

Tags: