Punktacja czasopism w Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów - wyjaśnienie

Szanowni Państwo, przy rekordach artykułów z czasopism wyświetlana jest punktacja według listy MNiSW z roku publikacji. Trwają prace nad tym, aby widoczna była także punktacja czasopism z czteroletniej listy ujednoliconej.

Tags: