Konkurs plastyczny "Natura bezcennym darem" - XVII Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

Główny organizator XVII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym: „Natura bezcennym darem”. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas zerowych, a także uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej.
Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do 21 kwietnia 2017 r. do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznegow Krakowie. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) jest dostępny na stronie internetowej: www.festiwalnauki.krakow.pl i poniżej.