Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

mgr Witold Wieteska
„Egzystencjalizm Louisa Lavelle’a i Jean-Paula Sartre’a : analiza porównawcza (1928-1946)”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
 • recenzenci:
 • data obrony: 18 września 2017 r., godz. 11:00, ul. Podchorążych 2, sala 337
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/1920
mgr Krzysztof Kunisz
„Idea onto-poiesis w filozofii Anny-Teresy Tymienieckiej”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Leszek Pyra
 • recenzenci:
 • data obrony: 18 września 2017 r., godz. 10:00, ul. Podchorążych 2, sala 57
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/1921
mgr Marcin Piątek
„Edycja krytyczna dzieła Stanisława Wincentego Jabłonowskiego „Pamiętne uprowadzenie wojska z cieśni bukowińskiej…”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Piotr Borek
 • promotor pomocniczy: dr Ewa Horyń
 • recenzenci:
 • data obrony: 19 września 2017 r., godz. 12:00, ul. Podchorążych 2, sala 57
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/1922
mgr Agnieszka Sendur
„Certyfikacja znajomości języków obcych dla potrzeb zawodowych – od teorii do praktyki.”
 • promotor rozprawy: dr hab. Elżbieta Gajewska
 • recenzenci:
 • data obrony: 21 września 2017 r., godz. 10:00, ul. Podchorążych 2, sala 57
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/1923
mgr Dawid M. Nałęcz
„Magnetyczne przejścia fazowe i właściwości magnetyczne związków o strukturze perowskitu”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. R. J. Radwański
 • promotor pomocniczy: dr Renata Bujakiewicz-Korońska
 • recenzenci:
 • data obrony: 25 września 2017 r.
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/1952

Aktualności: