Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

mgr Jakub Kosek
„(Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych”
  • promotor rozprawy: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
  • recenzenci:
  • data obrony: 29 czerwca 2017 r., godz. 13:00, ul. Podchorążych 2, sala 57
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/1778
mgr Piotr Szostak
„Stereotyp Rosjanina w powieściach młodzieżowych lat 1945-1989”
  • promotor rozprawy: dr hab. Maria Ostasz, prof. UP
  • recenzenci:
  • data obrony: 3 lipca 2017 r., godz. 10:30, ul. Podchorążych 2, sala 57
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/1785

Aktualności: