Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

mgr Anna Pyzara
„Algorytmizacja jako aktywność i umiejętność matematyczna.”
 • promotor rozprawy: dr hab. Ewa Swoboda, prof. UR
 • recenzenci:
 • data obrony: 16 listopada 2017 r.,
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/2075
mgr Marina Borowik
„Frazeologia pochodzenia biblijnego w zbiorach leksykograficznych języka polskiego i ukraińskiego. Próba opisu konfrontatywnego.”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Stanisław Koziara
 • promotor pomocniczy: dr Renata Dźwigoł
 • data obrony: 20 listopada 2017 r., godz. 12:00, ul. Podchorążych 2, sala 57
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/20171
mgr Marta Winkler
„Rola wspomnień i wyobrażeń w historii życia jednostki z perspektywy myśli fenomenologicznej Jeana Paula Sartre’a”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady
 • data obrony: 24 listopada 2017 r., godz. 11:00, ul. Podchorążych 2, sala 57
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/2104
mgr Krzysztof Barcik
„Polityczne, społeczne i ekonomiczne konteksty przywództwa i myśli politycznej Hugo Cháveza.”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Młynarski
 • promotor pomocniczy: dr Agata Tasak
 • data obrony: 28 listopada 2017 r., godz. 12:00, ul. Podchorążych 2, sala 57
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/2103

Aktualności: