Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

mgr Katarzyna Nieszporek
„Działania prośrodowiskowe elementem zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.”
  • promotor rozprawy: prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (UJ)
  • promotor pomocniczy: dr hab. Katarzyna Potyrała
  • recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś (UZ), dr hab. Małgorzata Kłyś
  • data obrony:18 kwietnia 2018 r., godz. 9:00, ul. Podchorążych 2, sala 110N
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/2637
mgr Grzegorz Malara
„Asymptotic invariants of generic initial ideals”
  • promotor rozprawy: prof. dr hab. Tomasz Szemberg
  • promotor pomocniczy:
  • recenzenci: prof. Sandra Di Rocco (KTH w Sztokholmie), dr hab. Janusz Zieliński (UMK w Toruniu)
  • data obrony: 25 kwietnia 2018 r., godz. 9:00, ul. Podchorążych 2, sala 114
  • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/2718

Aktualności: