Doktoraty przed obroną

Rozprawy doktorskie przed obroną są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego. Dostęp do prac jest możliwy z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.

mgr Paweł Mazur
„Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Kombinacie Metalurgicznym Huty im. Lenina (1956-1970).”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
 • recenzenci:
 • data obrony: 20 czerwca 2018 r., godz. 10:00, ul. Podchorążych 2, sala 337
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/3010
mgr Natalia Gorczowska
„Nazwy własne w polskich cyklach powieściowych high fantasy”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, dr Magdalena Roszczynialska
 • promotor pomocniczy:
 • recenzenci:
 • data obrony: 20 czerwca 2018 r., godz. 11:00, ul. Podchorążych 2, sala 57
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/2960
mgr Anna Jankowska-Nagórka
„„Deteutonizacja” Dolnego Śląska w latach 1945-1949 jako przykład polityki władz Polski Ludowej wymierzonej przeciwko niemczyźnie.”
 • promotor rozprawy: prof. dr hab. Mariusz Wołos
 • promotor pomocniczy: 
 • recenzenci: 
 • data obrony: 20 czerwca 2018 r., godz. 13:00, ul. Podchorążych 2, sala 337
 • tekst rozprawy doktorskiej w Repozytorium UP: http://hdl.handle.net/11716/3009

Aktualności: