Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku st. stacjonarnych

Informujemy, iż w dniu 9 października rozpoczynamy szkolenia biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych. Odbycie szkolenia jest obowiązkowe i stanowi jeden z warunków zaliczenia semestru. Aby otrzymać zaliczenie ze szkolenia, należy 1) wziąć udział w części ćwiczeniowej, która odbywa się w więcej…